विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Virudharthi Shabd In Marathi PDF

Marathi Virudharthi Shabd

नमस्कार, मित्रांनो या लेखात आपण 200+ विरुद्धार्थी शब्द पाहणार आहोत. विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे त्या शब्दाचा विरुद्ध किंवा उलटा अर्थ होय. शालेय विद्यार्थ्यांपासून ते स्पर्धा परीक्षा करणारा प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात विरुद्धार्थी शब्दांचा समावेश होतो. तुम्ही जर एखाद्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल जसे की पोलीस भरती, तलाठी भरती, ग्रामसेवक भरती, एमपीएससी मुख्य परीक्षा, जिल्हा निवड समिती यामध्ये एक प्रश्न तरी हमखास असतो. तरी या लेखांमध्ये मागील परीक्षेत आलेल्या ( PYQ ) विरुद्धार्थी शब्दांचा देखील समावेश आहे याचा तुमच्या अभ्यासात नक्कीच फायदा आहे.

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनुजअग्रज
कृपणउदार
घरकोंबडाभटका
आमंत्रित आहोतअनाहूत
अतिवृष्टीअनावृष्टी
विधायकविघातक
सोक्षमोक्ष लावणेघोळत ठेवणे
तत्परताकुचराई
ताबडतोबसावकाश
आडकाठीमोकळे
प्रगतीअधोगती
आपलापरका
आसक्तीअनासक्ती
वाचाळअबोल
वाघ्यामुरळी
इत्यंभूतत्रोटक
परोक्षउपरोक्ष
तीक्ष्णबोथट
स्वकीयपरकीय
हर्षखेद
सुरेलबेसुर
ज्येष्ठकनिष्ठ
उचितअनुचित
उष्णशितल
पोक्तउल्लाड
उपकारअपकार
उत्तीर्णअनुत्तीर्ण
चलअचल
साम्यभेद
सजातीयविजातीय
हानिलाभ
चढाईमाघार
खेदहर्ष
उन्नतीअवनती
संकुचितव्यापक
टणकमऊ
माहेरसासर
पवित्रअपवित्र
शोकआनंद
सज्जनदुर्जन
सह्यअसह्य
साकारनिराकार
सुदिनदुर्दिन
अव्याहतखंडित
वास्तवअवास्तव
स्वावलंबीपरावलंबी
लवचिकताठर
संकुचितव्यापक
मनोरंजककंटाळवाणे
सकर्मकअकर्मक
अमृतविष
थोरलाधाकटा
सावबेसावध
तेजी-मंदी
तारकमारक
उंचठेंगू / सखल
समताविषमता
सुशिक्षितअशिक्षित
इहलोकपरलोक
शुद्ध पक्षवद्य पक्ष
इष्टअनिष्ट
शापवर / आशीर्वाद
जहालमवाळ
उंचसखल
उगवतेमावळते
सुदैवदुर्देव
देशभक्तदेशद्रोही
सुष्टदृष्ट
धूर्तभोळा
सजीवनिर्जीव
सकामनिष्काम
सहकारणनिष्कारण
उपद्रवनिरुपद्रव
पौर्वात्यपाश्चिमात्य
सदाचरणदुराचरण
साक्षरनिरक्षर
सुलभदुर्लभ
साधारनिराधार
विनासायासबहुपर्यास
मौल्यवानकवडीमोल
स्वातंत्रपारतंत्र
जबाबदारबेजबाबदार
बेकायदाकायदेशीर
बंडखोरशांत
भरतीओहोटी
भित्राधीट
विसंवादसुसंवाद
वरिष्ठकनिष्ठ
कीर्तीअपकीर्ती
ऐच्छिकअनैच्छिक
अनुकूल-प्रतिकूल
आगमननिर्गमन
आस्तिकनास्तिक
आक्षेपनिरसन
इच्छाअनिच्छा
उलटसुलट
उपलब्धअनुपलब्ध
उद्विग्नप्रंसन्न
उत्तेजनखच्चीकरण
पुरोगामीप्रतिगामी