Maharashtra State Board 8th Standard Marathi Book PDF Download 2024

8th Standard Books PDF Marathi & English Medium

इयत्ता आठवी मराठी पुस्तक PDF

8th Std. Book PDF Download :महाराष्ट्र राज्य शासन महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ पुणे या संस्थेमार्फत या संस्थेमार्फत इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंत सर्व पुस्तके प्रकाशित करतात. जुन्या पुस्तकामध्ये बदल करून नवीन पुस्तके बाजारात प्रकाशित करतो.. या लेखामध्ये इयत्ता 8th मराठी इंग्लिश Medium च्या Marathi, Engliush, History. Geography. Social Science, Mathematics या पुस्तकाची डाउनलोड लिंक दिली आहे. येथून डाऊनलोड करू शकता  किंवा Ebalbharti वेबसाईट वर Download  करू शकता. 2021 मध्ये Maharshtra state board या पुस्तकामध्ये NCERT वर आधारित  खूप बदल केलेले आहेत.  जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा  होईल.  तसेच पुस्तकावरून 1st पेजवर QR code  दिला आहे ते स्कॅन करुन डाऊनलोड करू शकता.

8 वी मराठी पुस्तक 2023 – 8 Vi Marathi Pustak PDF

खालील तक्त्यामध्ये विषयानुसार मराठी व इंग्रजी medium चे  बुक्स लिंक वर जाऊन डाऊनलोड करू शकता. आम्ही हे सर्व Free Available आहे.  शैक्षणिक वर्ष 2021-22 त्यासाठी तुम्हाला  उपयुक्त ठरेल.

Maharashtra State Board 8th Standard Marathi Books PDF 2024

Dear candidates, are you searching for an 8th Standard Marathi Books PDF? If yes then you are on the best page on the internet. In this article, we have discussed the 8th Standard books in pdf format for all subjects for both Marathi & English Medium. Maharashtra State Board Secondary & Higher Secondary Education (MSBSHSE) is providing free books in pdf format for candidates who studying for 1st Std to 12th Std on its official website @ebalbharati.in. Below we have listed all books and given a link, from that link you can download easily all books which are listed in your 8th Standard syllabus.

Maharashtra State Board 8th Standard Marathi Balbharti Textbook: (८ वी बालभारती मराठी, हिंदी, इंग्रजी)

BooksDownload
8th Std Bakbharati Book Marathi Medium Book PDFDownload
8th Std Bakbharati Book English Medium Book PDFDownload
8th Std Bakbharati Book Hindi Medium Book PDFDownload

इयत्ता आठवी मराठी पुस्तक – 8th Std Marathi Sulbhbharati  Book PDF:

BooksDownload
Marathi Sulbhbharati Book PDF Download
Hindi Sulbhbharati Book PDF Download

इयत्ता आठवी हिंदी सुलभभारती पुस्तक – 8th Std Hindi Book PDF

BooksDownload
8th Std Hindi BookDownload

इयत्ता आठवी इंग्रजी पुस्तक – 8th Std English Textbook PDF

BooksDownload
8th Std English BookDownload

इयत्ता आठवी गणित पुस्तक – 8th Mathematics Textbook PDF

BooksDownload
Mathematics English book PDFDownload
Mathematics Marathi book PDFDownload

8 वी विज्ञान पुस्तक – 8th Std Science & Technology Textbook PDF

BooksDownload
Science and Technology English Medium BookDownload
Science and technology English Medium BookDownload

इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र पुस्तक – 8th History Textbook PDF

BooksDownload
8th Std History Marathi Medium Book PDFDownload
8th Std History English Medium Book PDFDownload

8 वी भूगोल पुस्तक – 8th Geography Textbook PDF

BooksDownload
8th Std Geography Marathi Medium Book PDFDownload
8th Std Geography English Medium Book PDFDownload